Makker AS - Kontinuerlig forbedring. Kvalitetsstyringssystem.

 


I forbindelse med årets revisjon av kvalitetsstyringssystemet til Makker har jeg sett nærmere på hva som skal for å oppnå vår målsetning med kontinuerlig forbedring gjennom å jobbe smartere.

Kvalitetssystemet frem til nå har vært basert på arbeid som ble startet rundt årtusenskiftet og regelmessig revidert siden.  


Hvor går vi videre?

Et naturlig skritt er å optimalisere kvalitetsstyringssystemet iht. NS-EN ISO 9001 : 2008 sine krav, men også lære av metodene beskrevet i NS-EN ISO 9004 : 2009 for vedvarende fremgang i en organisasjon. Dette er ikke gjort over natten, og selv virksomheter som er sertifiserte må avsette tilstrekkelige ressurser for at systemet brukes og vedlikeholdes.

Det sies at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og hvis ikke kvalitetsdriverne er forankret i både selskapets ledelse og ansatte er det ikke lett å oppnå målsetningene.

Jeg velger å skille på administrativ og faglig kvalitet. Tilbakemeldinger fra våre kunder beviser at Makker sitt håndverk og faglige kvalitet allerede er god.

Så hvordan kan den faglige kvaliteten bli enda bedre? Jeg tror svaret kan ligge i å forbedre ytterligere den administrative kvalitet. Gjennom fokus på økt kompetanse og enda smartere rutiner kan vi også bringe den faglige kvaliteten til et nytt nivå.

Enhver kvalitetshåndbok er ikke alene et bevis på at man er kvalitetsbevisst. Det er prosesstankegangen og organisasjonens samlede kontinuerlige kunnskapsforbedring som vitner om godt kvalitetsarbeid.


Da kan jeg spørre:

  • Hvordan kan organisasjonen lære av individets feil?
  • Hvordan kan individet lære av organisasjonens feil?

 

Svaret må være at de avvik som oppstår må registreres, vurderes og ikke minst distribueres for felles læring.

Samtidig skal vi være åpne for innovasjon og nye metoder for å løse kundens behov på en smartere måte.

I det videre fremtidige arbeidet med å foredle selskapets kvalitet vil jeg særlig se på hvordan et forbedret kvalitetsstyringssystem kan forenkle og bedre hverdagen til den enkelte medarbeider.

 

Ledelsens kvalitetsmålsetninger er krystallklare

  • Makker skal levere høyere kvalitet enn våre naturlige konkurrenter.
  • Makker skal arbeide aktivt for å øke organisasjonens samlede kompetanse.
  • Makker skal jobbe smartere.
  • Makker skal jobbe metodisk og prosessorientert i utforming av rutiner og i vårt daglige virke.

 

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt.

 

Arne Iversen
Daglig leder

 

Telefon:      66 766 503
E-post:        arne.iversen@makker.no