Dieselaggregater

For innendørs og utendørs montasje

 

Makker er en ledende leverandør av utstyr for nød- og reservekraft fra 20 kVA til 3.2 MVA. Ved behov for ytterlige kraft eller redundanse kan vi levere med automatikk for synkronisering og parallellkjøring.

 

 

Forenklede grensesnitt

Makker tilbyr komplette nøkkelferdige anlegg for nød- og reservekraft inkludert eksos, ventilasjon, kjøling, tankopplegg, elektro og automasjon. Dieselaggregatene leveres for ulike spenninger avhengig av kundens spesifikasjon. Mest vanlig er 3x230V eller 3x400V, men vi kan også levere generatorer med høyere spenning, samt høyspent. Imidlertid er det av kostnad- og servicemessige hensyn mest vanlig å benytte en "step-up" transformator (f.eks. 3x0,69/11 kV) der dieselaggregatene skal forsyne høyspent.

Som importør av både UPS-anlegg og dieselaggregater forstår Makker betingelsene for samspill utstyret i mellom, slik at funksjonen ivaretas. Makker tilbyr også elektrisk installasjon, både lavspent og høyspent, i samarbeide med faste underentreprenører. På den måten kan Makker derfor vesentlig forenkle grensesnittet for oppdragsgiver, det være seg elektroentreprenører, totaltentreprenører eller byggherren selv.

 

 

Definisjoner i henhold til NEK 400 : 2010

Man må være klar over at NEK 400 : 2010 har ulike definisjoner på nødstrøm og reservekraft. Nødstrøm benyttes som begrep der liv og helse står i fare ved bortfall av ordinær strømforsyning, og hvor det er langt strengere krav i forhold til risikovurderinger og utstyrets prestanda. Blant annet stilles det krav til at nødstrøm skal være tilgjengelig innen 15 sekunder, hvilket kan være en utfordring med dagens turboladede dieselmotorer. Om du tenker litt utenfor boksen, kan såkalt diesel-UPS være det riktigste alternativet for nødstrømsanlegg til for eksempel sykehus.

Begrepet reservekraft benyttes typisk for løsninger som skal være et alternativ til forsyning av for eksempel datahaller, produksjonsutstyr i industrien m.m.

 

 

Funksjon

De fleste dieselaggregatene Makker leverer står "standby" og starter opp automatisk i tilfelle nettutfall. Oppstartstid settes normalt til 10-20 sekunder. Ved hjelp av et omkoplingsskap, såkalt ATS (Automatic Transfer Switch), overtar dieselaggregatet når ordinær nettforsyning svikter. Når ordinær strøm kommer tilbake, vil dieselaggregatets automatikk føle på spenningen i typisk et minutt (ofte er spenningen litt ustabil når den har kommet tilbake etter et nettbortfall) før aggregatbryteren i ATS'en legges ut og nettbryteren legges inn igjen. Kunden vil i såfall oppleve to brudd. Det første i ca. 15-20 sekunder til dieselaggregatet har overtatt, og det andre i typisk 1 sekund når ATS'en veksler fra aggregatdrift til nettdrift.

Makker kan også levere utstyr for synkronisering slik at man kan få blunkfri tilbakekopling. Dette er vanlig på mellomstore anlegg fra 800 kVA og oppover, da man også kan med synkroniseringsautomatikk kan testkjøre dieselaggregatet mot nettet. Merk at du må ha netteiers tillatelse før du kan mate tilbake på nett!! Netteier skal også ha tilgang til maskinen og kunne sikre den mot innkopling. Bakgrunnen til dette er om e-verket har lagt ut strømmen for vedlikehold på høyspentsiden er det meget farlig om det kommer spenning fra et uventet sted, med potensiell dødsulykke som konsekvens.

 

Makker påtar seg også å modernisere eksisterende automasjonsanlegg for å sikre at aggregatet starter når det skal og at nett- og aggregatbrytere kopler om på riktig måte. Et nytt automasjonsanlegg kan også få det gamle dieselaggregaet til å starte opp automatisk, synkronisere mot forsyningnettet for optimal og sikker fullskala test.

 

 

Valg av komponenter og utstyr

Når det gjelder valg av dieselmotor leverer Makker i hovedsak MTU (Mercedes), Mitsubishi, Volvo Penta, Perkins og Cummins. Det velges utelukkende produsenter som har godt utbygd servicenettverk med god tilgang til reserve- og slitedeler.

Valg av generator avhenger av kundens kravspesifikasjon, men kun fra markedsledende fabrikat som f. eks. Leroy Somer.

En viktig årsak til at du burde velge Makker som leverandør av dieselaggregatsett er at vi benytter automatikk som ikke er proprietære for en enkelt produsent, som kan vanskeliggjøre service i tilfelle "rottefelle". Makker benytter leverandører som er tilgjengelige på det åpne markedet, og for alle våre leverandører er at de er langt fremme i forhold til digitalisering, med gode muligheter for integrasjon i SD-anlegg via f.eks. MODBUS. Dersom du ønsker potensialfrie kontakter, kan vi naturligvis også levere dette. Andre muligheter inkluderer varsel og betjening via SMS. Dersom vi ønsker det, kan vi faktisk starte dieselaggregatet ved å sende en tekstmelding! Overvåkning via Ethernet er også mulig, det samme gjelder SNMP / HTTP.

 

Makker sine leverandører av automatikk:

  • ComAp (www.comap.com) - tjekkisk produsent av styre- og kontrollautomatikk for dieselaggregater.
  • DeepSea (www.deepseaplc.com) - britisk produsent av styre- og kontrollautomatikk.

 

 

 

 

Kontakt Makker

Ta kontakt med Makker for ytterligere informasjon og prisforespørsler.