Hva er best for din bedrift?

La oss forklare alternativene.


 
Dynamic UPS - Riello VDC - Makker AS

Statisk UPS

 

Statiske UPS’er leveres med effekter opp til 800 kVA og egner seg godt til stabile laster som datahaller og belysningsutstyr. Våre statiske UPS’er inneholder moderne kraftelektronikk med lavt varmetap. Transistorbaserte likerettere (IGBT) genererer lite overharmonisk støy mot forsyningsnettet og sikrer derfor kompabilitet med oppstrøms dieselgeneratorer.

Uansett fabrikat kan kortslutningsytelsen til en statisk UPS være utilstrekkelig om du stiller krav til full selektivitet. Særlig tåleevnen til komponentene i bypasslinjen gir de største utfordringene ved kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyse.

Produktutvalg

 

 

 
Dynamic UPS - Piller Uniblock - Makker AS

Dynamisk UPS

 

Ultrapålitelig kraftforsyning inntil 50 MVA for lavspent eller høyspent tilkobling. Anleggene kan leveres med batteribank eller svinghjul, frittstående eller integrert med en dieselmotor - såkalt Diesel-UPS.

Dynamiske UPS’er har overlegen kortslutningsytelse og overbelastbarhet, og derfor særdeles godt egnet når også kjølekompressorer, pumper og motorer skal ha avbruddsfri strømforsyning.

Produktutvalg

 

 

 
Dynamic UPS Piller Uniblock

Statiske Vendere - STS

 

Der kunden stiller ekstra store krav til redundanse og oppetid, anbefaler Makker statiske vendere, også kalt STS (Static Transfer Switch). En STS er i prinsipp det samme som den automatiske bypassen i en UPS, levert som separat produkt.

Den statiske venderen kan tilnærmet avbruddsfritt (typisk 2-8 ms) kople om mellom to forskjellige spenningskilder. Det er ikke utenkelig at strømforsyningen fra et UPS-anlegg svikter, enten på grunn av teknisk feil, brann eller feilbetjening. Med en statisk vender kan du sikre deg at det ikke får konsekvenser for driften av din datahall.

Produktutvalg

 

 

 
 
Dieselaggregater Atlas Copco - Makker AS - Safe Power Systems

Dieselaggregater

 

De fleste dieselaggregatene Makker leverer står "standby" og starter opp automatisk i tilfelle nettutfall. Oppstartstid settes normalt til 10-20 sekunder. Ved hjelp av et omkoplingsskap, såkalt ATS (Automatic Transfer Switch), overtar dieselaggregatet når ordinær nettforsyning svikter. Når ordinær strøm kommer tilbake, vil dieselaggregatets automatikk føle på spenningen i typisk et minutt (ofte er spenningen litt ustabil når den har kommet tilbake etter et nettbortfall) før aggregatbryteren i ATS'en legges ut og nettbryteren legges inn igjen.

Les mer