Finn et dieselaggregat som passer
perfekt til ditt behov.

Finn et dieselaggregat som passer
perfekt til ditt behov.

 

Atlas-Copco-Diesel-Genset-web-sound-proofed-1-by-Makker.jpg

Velg effekt:

Velg effekt:

 

PRP (kW)

 


Gjennomsnittlig kontinuerlig ytelse (PPP) benyttes for å oppgi effekten til stasjonære maskiner med automatisk oppstart som skal kunne være i sammenhengende drift over 24 timer, og hvor totalt antall driftstimer per år ikke overstiger 200 timer. Om din last er nokså konstant, som for eksempel i et datasenter beskyttet av UPS, bør du velge dette alternativet. Oppgi PPP ytelsen i aktiv effekt (kW). 


Emergency Standby Power ytelse (ESP) er den absolutt maksimale effekten maskinen kan levere i et begrenset tidsrom hvor lasten ellers er variabel. Maksimalt 200 driftstimer per år. Vi ber om at du oppgir ESP ytelsen i tilsynelatende effekt (kVA).


Prime Power ytelse (PRP) er den absolutt maksimale effekten maskinen kan levere i et begrenset tidsrom hvor lasten ellers er variabel. Ingen begrensning på antall årlige driftstimer, men med service etter motorfabrikantens oppgitte tidsintervaller. Vi ber om at du oppgir denne PRP ytelsen i aktiv effekt (kW).


Forklaring til PPP, ESP og PRP

Gjennomsnittlig kontinuerlig ytelse (PPP) benyttes for å oppgi effekten til stasjonære maskiner med automatisk oppstart som skal kunne være i sammenhengende drift over 24 timer, og hvor totalt antall driftstimer per år ikke overstiger 200 timer. Om din last er nokså konstant, som for eksempel i et datasenter beskyttet av UPS, bør du velge dette alternativet. Oppgi PPP ytelsen i aktiv effekt (kW). 


Emergency Standby Power ytelse (ESP) er den absolutt maksimale effekten maskinen kan levere i et begrenset tidsrom hvor lasten ellers er variabel. Maksimalt 200 driftstimer per år. Vi ber om at du oppgir ESP ytelsen i tilsynelatende effekt (kVA).


Prime Power ytelse (PRP) er den absolutt maksimale effekten maskinen kan levere i et begrenset tidsrom hvor lasten ellers er variabel. Ingen begrensning på antall årlige driftstimer, men med service etter motorfabrikantens oppgitte tidsintervaller. Vi ber om at du oppgir denne PRP ytelsen i aktiv effekt (kW).