Svart skip?


Kortslutningsytelsen til en statisk omformer er i beste fall 3 x In. Med 800 kVA forsyning fra land og 690V utgangsspenning innebærer dette en maksimal kortslutningsstrøm på ca. 2 kA. Med reduksjon i kabling frem til skipets underfordelinger vil Ikmax være vesentlig mindre der du trenger ytelsen. Roterende omformere har overlegen kortslutningsytelse.

 

Hva slags type landstrøm vil du ha?


 

 

Makker Safe Power Systems - Landstrøm til Skip

 

 

Gjennom de siste 10 årene har Makker i snitt levert ett roterende omformeranlegg pr. år. Vårt bidrag til et bedre lokalmiljø med mindre svevestøv og akustisk støy er forankret i vår kompetanse og erfaring.

 

 

Bredt spekter av løsninger

Makker leverer et bredt spekter av 50/60 Hz omformere.

  •   Rene statiske
  •   Kombinasjon statisk / roterende
  •   Rene roterende

 

 

Det beste valget

Til forsyning av skip til kai vil roterende omformere gi overlegen driftssikkerhet. Dessuten er det et vesentlig poeng at selektivitet ombord ivaretas. Derfor må landstrømmen ikke ha dårligere kortslutningsytelse enn generatorene ombord. Statiske omformere er basert på kraftelektronikk som har svært begrenset overbelastbarhet (les: kortslutningsytelse). Havner som ønsker å tilby skip som ligger til kai et grønt alternativ i forhold til at skipene selv skal produsere strømmen selv, bør derfor velge roterende omformere.

 

 

 

 

 

Piller MG-Set - Piller MG-Set - Makker AS

Piller MG-Set

Effekt: 12 - 1500 kVA
Datablad/Brosjyre