Makker har levert tusenvis av små og store anlegg, og kan tilby våre oppdragsgivere spisskompetanse i forbindelse med systemintegrasjon og funksjonssamhørighet mellom UPS’er og dieselaggregater.

 


 

 

 

Rådgivning

Makker tilhører Norges ledende fagmiljø i forbindelse med elektroteknisk infrastruktur til industri, forsvar, samferdsel, bygg og anlegg. Vi bruker en god del ressurser på opplæring av rådgivende ingeniører elektro (RIE), men bistår også ulike oppdragsgivere i valg av tekniske løsninger i store prosjekter.

 

Installasjon

En vesentlig del av virksomhetens tjenesteutvalg er systemintegrasjon. Det er for så vidt ukomplisert å kjøpe inn en UPS eller et dieselaggregat til et prosjekt, men det er ikke nødvendigvis enkelt å installere maskinene i henhold til gjeldene forskrifter og regelverk. Potensielle problemområder er spesielt jording, håndtering av nøytralleder og selektivitet i distribusjonsanleggene.


 
Makker Servicebil - 24/7 Serviceavdelning med 24/7/365 døgnvakt - Safe Power Systems - image by siljanfoto
 

Serviceavdeling med døgnvakt 24/365

Makker sin serviceavdeling står parat til å hjelpe deg. Vi tilbyr ulike vedlikeholdsavtaler for regelmessig preventivt ettersyn, beredskap, telefonassistanse med mer. Våre servicebiler er utstyrt med reflekser og roterende lys for arbeid langs vei, på flyplass eller andre anlegg der det stilles spesielle krav til synlighet. Servicebilene inneholder en megde verktøy og deler slik at enda raskere kan utøve service når det virkelig gjelder.


 

 

 

Avbruddsfri strømforsyning - UPS

Makker er landets eneste leverandør av både statiske og dynamiske UPS’er. Vi har løsninger for både små og store kunder, med effekter fra 0,8 kVA til 50 MVA.

Les mer
 

 

 

 

 

Nød- og reservekraft

Dieselaggregater benyttes enten som reservekraft eller som en del av et system for nødstrøm. Svært ofte behøver kunden både UPS og reservekraft, og Makker er optimalt plassert som importør og leverandør av begge deler.

Les mer
 
 

 

 

 

 

Landstrøm til skip - det beste for miljøet

Et annet vesentlig satsningsområde for virksomheten er landstrøm av skip som ligger til kai. Makker har realisert leveranse av en rekke 50/60 Hz frekvensomformere og besitter både kompetansen og erfaringen mange andre mangler.

Les mer
 

 

 

 

 

Bakkestrøm til fly

Makker er en betydelig leverandør av omformere for bakkestrøm til fly, og så vidt vi kjenner til – den eneste importøren i Norge som har produktområdet som kjernevirksomhet. Det betyr at du som jobber på en flyplass kan få lokal kompetanse og teknisk assistanse på norsk. Våre kunder kan velge mellom statiske og roterende omformere.

Les mer