UPS til slagdørautomatikk.

Sikker strømforsyning ved brann og rømning.

 

Lag et prosjekteringsgrunnlag tilpasset ditt spesielle behov.


Beregningen skjer basert på standardverdier for løsninger som oppfyller kravene til en time batterikapasitet ved brann og rømming.


 


Universell uforming og TEK10

 

Byggteknisk forskrift (TEK10) beskriver krav til funksjonen til dører med hensyn til blant rømning ved brann. Sammen med krav til universell utformning kan dette innebære behov for bruk av UPS til slagdørautomatikk.

Tekniske rådgivere og arkitekt skal sammen foreta en risikovurdering basert på byggets risikoklasse, funksjon og bruk. Leverandør av dørautomatikk og elektroentreprenør skal kontrollere og dokumentere at løsningene som installeres ivaretar forskriftskravene.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veileder til forskriften som du kan laste ned herfra:

 

 

 

Løsning i praksis

I praksis innebærer dette at stadig flere dører må leveres med dørautomatikk med motorisert pumpe. For å sikre funksjonen til døren når brannalarm er utløst må den automatiske døren være forsynt med prioritert strøm eller UPS.

TEK10 definerer ikke direkte at dette skal være «nødstrøm», og benevnelsen «prioritert kraft» benyttes ofte for strøm forsynt av et automatisk startende dieselaggregat. Dersom forsyningen til hver elektrisk dørpumpe  kommer fra et sentralt sted, er det å lese i forskriften at man skal vurdere funksjonssikker kabel eller andre metoder for å hindre at kabelen brenner opp innenfor tiden for slokkeinnsats / rømning.

Teknisk konsulent må altså risikovurdere om det er tilstrekkelig med en ventetid på typisk 15-30 sekunder for at et dieselaggregat skal starte. Til bosteder og leiligheter som normalt ikke har reservekraft og dieselgenerator installert er det uansett vesentlig rimeligere å benytte UPS.


 

Makker SDA - Konfigurator

 

Sentral eller desentral forsyning

Makker sin oppfatning er at svært mange medtar ikke reservestrømanleggets driftssikkerhet i risikovurderingen.

 

  • Vil dieselaggregatet faktisk starte når det skal?
  • Fungerer UPS’ens batterier?

 

Dette fordrer selvfølgelig godt vedlikehold, med det til tross forekommer det at batteri ikke fungerer. Da kan man spørre seg om det er fornuftig med sentral forsyning for konsekvensene av å ha alle eggene i en kurv kan bli vesentlig større.

Ved oppføring av installasjonen er det naturlig å vurdere kostnaden med fremføring av egne kabler til dørautomatikken fra et sentralt sted, eller om man kan benytte forsyning fra en egnet underfordeling i nærheten. I rehabiliteringsprosjekter kan fremføring av nye kabler være kostbart.

Fordelen med å velge en løsning med desentral UPS er at konsekvensen ved funksjonssvikt er vesentlig mindre. Sannsynligheten for at alle vedlikeholdte UPS’er svikter samtidig er ganske liten.

Om man velger en desentral løsning med én UPS pr. dør må man også vurdere plassering av batteribackup. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å montere UPS’en over himling der det av estetiske årsaker ikke er like elegant med nokså stor boks på veggen.

 

 

Selektivitet i det elektriske anlegget

Ved sentral forsyning må RIE og elektroinstallatør vurdere konsekvens ved nedstrøm kortlutning jamfør selektivitet. I FEBDOK har man mulighet til å foreta kortslutningsberegninger, og det man gjerne oppdager da er at det kan være besværlig å ivareta krav til selektivitet i batteridrift.

 

Eksempel

En elementautomat på 6A med B-karakteristikk B6A behøver 30A kortslutningstrøm for umiddelbar utkopling. Om du vurderer en typisk 6 kVA UPS vil du se at den klarer 1,5 x nominell strøm (In) ved kortslutning. Regnestykket ved utgangsklemmene blir som følger: 6000VA / 230V x 1,5 = 39A. Det er nødvendigvis motstand i kabelen frem til døren, og ved lange strekk sier det seg selv at det kan være problematisk å oppnå selektivitet. Som regel benyttes 16A vern med C-karakteristikk, og disse er garantert ikke selektive med små UPS’er.

 

Krav til batteritid og antall åpninger

Kravet til batteritid varierer avhengig av risikoklasse. Minimumskravet er 30 minutter for bygg i risikoklasse 1, men mest vanlig er det krav til minst 60 minutter batterikapasitet (risikoklasse 2 og oppover).

Imidlertid er det slik at dørautomatikk trekker knapt noe strøm når døren ikke benyttes, for det er kun når døren åpnes at det trekkes strøm av betydning. Det er unødvendig kostbart å prosjektere en UPS som kan levere konstant effekt i hele perioden.

Forskriften beskriver ikke krav til antall åpninger. Dette er noe som prosjekterende må vurdere sammen med med arkitekt og brannteknisk konsulent (RIB). Enkelte arkitekter har satt krav til 100 åpninger, men som regel står det ingenting i spesifikasjonen og beskrivelsen for elektroentreprisen.

Det finnes flere typer UPS. Noen UPS’er leverer såkalt firkantpuls i batteridrift. Erfaring tilsier at noe dørautomatikk er følsom for dårlig spenningskvalitet. Makker anbefaler derfor Online UPS. Disse UPS’ene leverer ren sinus i vekselretterdrift. 


Grundig testet


Løsningene Makker tilbyr er grundig testet sammen med TrioVing.

For å redusere strømforbruk og akustisk lydnivå anbefaler Makker at UPS’en settes i såkalt «SmartActive» modus. I normal drift innebærer det at dørpumpen forsynes via bypasslinjene, men skulle nettspenningen være utenfor toleranse og ved strømbrudd vil maskinen umiddelbart kople om til vekselretter/batteri.

Last gjerne ned våre beskrivelser for å sette UPS’en i SmartActive modus.

Dersom du har spørsmål og eller spesielle behov er det bare å ta kontakt med oss for å prate med en spesialist.