Asker & Bærum Vannverk IKS

Asker Vann

Rent vann. 365/7/24.

Makker hadde totalentreprise for leveranse av reservekraftstasjon for et pumpeanlegg til
Asker & Bærum Vannverk. Kontrakten inkluderte også all elektroinstallasjon for både høyspent og lavspent.

 

Makker levererede en specielle DieselGen Set i et speciellt miljø.

 

Not all roads are easy for our engineers, but so far none has proved impossible.

Leveranse:

  2 stk. 1360 kVA dieselaggregater (690V)

  2 stk. 1600 kVA step-up transformatorer (0,69/22 kV)

  1 stk. komplett koblingsanlegg for høyspent

  1 stk. 65 kVA dieselaggregat (230V)

 

 

 

Om Asker og Bærum Vannverk

Detail of the DieselGen Set installationAsker og Bærum Vannverk (ABV) ble satt i drift i mai 1985 og er etter norske forhold et stort vannverk. Fullt utbygget kan det forsyne 330.000 mennesker med vann. ABV har ansvaret for vanninntaket, pumpestasjon, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til fordelingskummen på grensen mellom Asker og Bærum.

ABV henter vann i en arm av Tyrifjorden, pumper det opp til en overføringstunnel gjennom Vestmarka til vannbehandlings-anlegget og fordeler vannet gjennom store rørledninger til ca. 100.000 innbyggere i Asker og Bærum kommuner. De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 30 millioner kubikkmeter vann. ABV har imidlertid godkjennelse til å ta ut 48 mill. kubikkmeter vann i året.