Statisk UPS.

Moduleffekter opp til 800 kVA.

 

Statiske UPS’er leveres med effekter opp til 800 kVA og egner seg godt til stabile laster som datahaller og belysningsutstyr. Våre statiske UPS’er inneholder moderne kraftelektronikk med lavt varmetap. Transistorbaserte likerettere (IGBT) genererer lite overharmonisk støy mot forsyningsnettet og sikrer derfor kompabilitet med oppstrøms dieselgeneratorer.

Uansett fabrikat kan kortslutningsytelsen til en statisk UPS være utilstrekkelig om du stiller krav til full selektivitet. Særlig tåleevnen til komponentene i bypasslinjen gir de største utfordringene ved kortslutningsberegninger og selektivitetsanalyse.


 

 

Riello VST -  - Makker AS

Riello VST

Effekt: 0.8 - 2.2 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello SEP - Riello Sentinel Pro - Makker AS

Riello SEP

Effekt: 0.7 - 3 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello SDH -  - Makker AS

Riello SDH

Effekt: 1 - 3 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello SDU -  - Makker AS

Riello SDU

Effekt: 5 - 10 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello STW -  - Makker AS

Riello STW

Effekt: 5 - 10 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello S3M / S3T - Sentryum - Makker AS

Riello S3M / S3T

Effekt: 10 - 20 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello MST - Riello Multi Sentry - Makker AS

Riello MST

Effekt: 30 - 200 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello MPW - Riello MULTI POWER (MPW) - Makker AS

Riello MPW

Effekt: 15 - 1008 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello NXE -  - Makker AS

Riello NXE

Effekt: 250 - 500 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello MHT - Riello Master HP - Makker AS

Riello MHT

Effekt: 100 - 600 kVA
Datablad/Brosjyre


Riello MHE - Riello Master HE - Makker AS

Riello MHE

Effekt: 100 - 800 kVA
Datablad/Brosjyre


Piller APP+ - AP Premium - Makker AS

Piller APP+

Effekt: 100 - 400 kVA
Datablad/Brosjyre