Statiske Vendere - STS.

Løsninger fra 16A til 1600A.

 

Der kunden stiller ekstra store krav til redundanse og oppetid, anbefaler Makker statiske vendere, også kalt STS (Static Transfer Switch). En STS er i prinsipp det samme som den automatiske bypassen i en UPS, levert som separat produkt.

Den statiske venderen kan tilnærmet avbruddsfritt (typisk 2-8 ms) kople om mellom to forskjellige spenningskilder. Det er ikke utenkelig at strømforsyningen fra et UPS-anlegg svikter, enten på grunn av teknisk feil, brann eller feilbetjening. Med en statisk vender kan du sikre deg at det ikke får konsekvenser for driften av din datahall.


 

 

Riello MTA - Riello MTA MultiSwitch - Makker AS

Riello MTA

Effekt: 3.6 - 3.6 kVA
Datablad/Brosjyre
 
 
Riello MSW - Riello Intelligent Redundant Multi Switch - Makker AS

Riello MSW

Effekt: 3.6 - 3.6 kVA
Datablad/Brosjyre
 
 
Riello MMS - Riello Master Switch Single Phase - Makker AS

Riello MMS

Effekt: 7 - 27 kVA
Datablad/Brosjyre
 
 
Piller AT3 -  - Makker AS

Piller AT3

Effekt: 17 - 1100 kVA
Datablad/Brosjyre
 
 
Riello MTS - Riello Master Switch Three-phase - Makker AS

Riello MTS

Effekt: 70 - 550 kVA
Datablad/Brosjyre
 
 
Riello MSB - Riello Master Static Bypass - Makker AS

Riello MSB

Effekt: 800 - 3000 kVA
Datablad/Brosjyre